Realizacja projektów

Realizacja projektów - zapytania ofertowe


6.02.2017

W związku z planową realizacją inwestycji dofinansowywaną z PROW 2014-2020 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Rozbudowa budynku istniejącej przechowalni owoców - roboty budowlane, w miejscowości Zawierzbie, gmina Samborzec

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz przedmiar

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez firmę SANDO SP. Z O.O., informuję, że wybrana została oferta.

Pobierz informację o wyniku postępowania


6.02.2017

W związku z planową realizacją inwestycji dofinansowywaną z PROW 2014-2020 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Dostawa i montaż agregatów chłodniczych z wymiennikami odzysku ciepła w przechowalni owoców, w miejscowości Zawierzbie, gmina Samborzec

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz przedmiar

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez firmę SANDO SP. Z O.O., informuję, że wybrana została oferta.

Pobierz informację o wyniku postępowania